ISTANBUL – NOVA GODINA 2019

Izaaberite jednu od ponuda koje smo pripremili za docek Nove 2019 u Istanbulu.

ISTANBUL… Grad smješten na dva kontinenta, grad okružen morem sa tri strane, vrata Orijenta, spoj Istoka i Zapada… samo su neki od najčešće korištenih opisa za 15-milionski grad Istanbul.